Δημαρχογιατρός Αποστόλης Γεωργίου

Δήμαρχος, γιατρός και χωροφύλακας

Description:
Bio:

Ζει με τη γυναίκα του και διοικεί το χωριό.

Είναι γιατρός και σπουδασμένος, δε πιστεύει σε καμία δεισηδαιμονία και χρεώνει 25 credits να θεραπεύσει κάποιον (2-9 θεραπεύει έναν πόντο, 10-19 θεραπεύει δύο πόντους, στον άσσο αποτυγχάνει και στο 20 θεραπεύει 3).

Μπορεί να προμηθεύσει τους παίκτες με χάρτη του χωριού.

Δημαρχογιατρός Αποστόλης Γεωργίου

Lost Girl AlexKontogiannis 432